okladka 6 2018

Jubileusz Mlecznej Gali

Mleczna Gala do wydarzenie szczególne i niepowtarzalne w skali naszego kraju. Nie ma drugiej takiej imprezy, na której mogą spotkać się najlepsi hodowcy z całej Polski, niezależnie od wielkości i miejsca utrzymywania swojej hodowli, czy preferowanej rasy. To nie tylko sposobność do uhonorowania efektów ich ciężkiej pracy i wręczenia pamiątkowych statuetek i nagród, ale także doskonała okazja do spotkania i wymiany doświadczeń i poglądów, a także do nawiązania nowych, niekiedy bardzo przydatnych w tej branży znajomości. Dzięki staraniom władz i pracowników Federacji, przez minione lata udało się stworzyć uroczystość, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom hodowców, a jednocześnie daje im poczucie wspólnoty i przynależności do prężnej i otwartej na innowacje organizacji jaką niewątpliwie jest PFHBiPM. W tym roku Mleczna Gala obchodziła swoje pięciolecie, dlatego postanowiliśmy aby stała się Tematem Numeru czerwcowego wydania naszego miesięcznika, zwłaszcza, że poziom dokonań, uhonorowanych na uroczystości hodowców jest naprawdę imponujący.

Oprócz tego w najnowszym wydaniu Hodowli i Chowu Bydła przeczytają Państwo o wynikach kontroli przeprowadzonej prze UOKiK na rodzimym rynku mleczarskim, której wyniki pokazały wiele niedociągnięć na poziomie uzgodnień pomiędzy przetwórcami, a dostawcami mleka. Niewątpliwie ciekawym opracowaniem w czerwcowym numerze jest analiza kwietniowej oceny wartości hodowlanej buhajów HF przygotowana przez dr. Tomasza Krychowskiego i dr Agnieszkę Nowosielską. Dr. Tomasz Strabel – dyrektor Centrum Genetycznego PFHBiPM przygotował artkuł w którym w wyczerpujący sposób wyjaśnia zjawisko inbredu, nieuniknionego w selekcjonowanych zamkniętych populacjach.

Oprócz tego na naszych łamach znajdą Państwo także informacje ekonomiczne, relacje z wydarzeń hodowlanych, a także nowości i porady dotyczące techniki rolniczej, upraw i żywienia krów.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

SPIS TREŚCI NR 6/2018