Numer 2/2012 - Spis treści

Aktualności 4
Informacje 5
Genomika bliżej hodowców 6
Naturalne barwy czerwono-białe 10
Elitarna lista 14
Harmonogram wystaw w 2012 roku 16
Ring wolny od chorób 20
Teraz Rzgów! 22
Aby krowa była zdrowa 26
Cicha ruja - problem organizacyjny 28
Kukurydza od początku 30
Młóto w praktyce 32
Preliminarz paszowy 34
Na Podlasiu bez zmian 36
Lubuskie wybory 38
Drugi rzut oka 40
Dziecięcy karnawał 42
Znajdź 5 różnic 44
Ogłoszenia drobne 46