okladka pazdziernik 2012

Numer 10/2012 - Spis treści

Jak co roku, numer 10 „Hodowli i Chowu Bydła” w całości poświęcamy podsumowaniu tegorocznego sezonu wystaw hodowlanych. Są one świętem hodowców, ale jednocześnie dużym wysiłkiem organizacyjnym samych hodowców, ich regionalnych związków, w tym także Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, ośrodków doradztwa rolniczego, samorządów wszystkich szczebli i administracji państwowej.