okladka styczen 2013

Numer 1/2013 - Spis treści

Aktualności 4
Informacje 5
Parlament w mleku 6
Jaśniejsze jutro 10
Hodowco, czy ci nie żal 14
Program ketoza 16
Ocena zagrożenia subkliniczną ketozą 20
Ketoza – suma błędów żywieniowych 28
Zapobieganie pustodojom 34
Mleczni mistrzowie 40
Litwa patrzy na nas 42
Ambitne plany Allflexu 43
Tajemnice Beskidu Niskiego 44
Ogród zimowy 46
Łabędziei 48
Z kocim apetytem 49