okladka nr 6 2014

Numer 6/2014 - Spis treści

Kwoty przede wszystkim 4
Fakty 8
Szepietowo młodych 10
W Ostrowie najlepsi nagrodzeni 12
Życie po kwotach 14
Decyzje 15 września 15
Nieunikniona koncentracja 16
Drastyczne spadki cen zbóż i rzepaku 20
Koniec dobrej koniunktury na mleko? 21
PROW dla hodowców 22
Cel: krowa długoprodukcyjna 26
Jałówka od urodzenia do… 30
Wierni RP 38
Mocni z Żuław 42
Golono – strzyżono… 46
Doi jak robot 50
Hendriks, który inwestuje 53
Mądrzy to wymyślili 56
Rzut lassem? Czemu nie! 58
Kwiat bogactwa i piękna 60
Dzięciołek 62