okladka nr 9 2014

Numer 9/2014 - Spis treści

ZARZĄD O RYNKU 5
CIEKAWOSTKI 6
FAKTY 8
SZTANDARY I LUDZIE 10
HF Z NOWYM PROGRAMEM 12
GORĄCY TEMAT 16
CENY 18
EMBARGO ZA SANKCJE 21
EKONOMIA NIE ZAGLĄDA W DUSZĘ 22
ADDISON Z GARZYNA 24
CEL: ŻYCIOWA WYDAJNOŚĆ DZIENNA 26
USŁUGA KETOZOWA – CO WIEMY PO ROKU? 30
PASTWISKO NIE WYPRZE INTENSYWNEJ PRODUKCJI 36
TACZKA, RĘCE, WYNIKI 39
DORADZTWO – SPOSÓB NA POSTĘP 42
ZATRZYMAĆ KROWĘ W KADRZE 46
SPÓŁDZIELNIE MLECZARSKIE NA MEDALACH 48
W WOLNEJ CHWILI 56