okladka 12 2014

Numer 12/2014 - Spis treści

CIEKAWOSTKI 6
FAKTY 8
PETYCJA 10
NASZA PIĄTNICA 11
NASZA PIĄTNICA 12
JAK POSTĘPOWAĆ PRZY UBOJU Z KONIECZNOŚCI 14
CENY 16
ŚWIATOWY RYNEK MLEKA NA KRAWĘDZI 20
GORĄCY TEMAT 22
BIAŁA JAK ŚNIEG 24
JAK ANALIZOWAĆ JAKOŚĆ REPRODUKCJI STADA 26
ZJAZD W NIEBOROWIE 30
ZJAZD W NIEBOROWIE 34
PRZEDE WSZYSTKIM INNOWACYJNOŚĆ 36
W POSZUKIWANIU GENETYCZNYCH MOŻLIWOŚCI 40
INNOWACJE Z HANOWERU 42
DORADZTWO ŻYWIENIOWE W PFHBIPM 46
NA PRZEKÓR BESSIE! 48
JUBILEUSZ I INWESTYCJE W GRH ŻYDOWO 52
W WOLNEJ CHWILI 56