okladka 5 2015

DWIE CHOROBY K - KETOZA I KWASICA

Dwie choroby K - Ketoza i Kwasica są tematem przewodnim majowego numeru "Hodowli i Chowu Bydła". W czasopiśmie przeczytać można między innymi artykuł prof. Zygmunta M. Kowalskiego o nowościach w usłudze ketozowej, a praktyczne zastosowanie w gospodarstwie raportów wynikowych ze szczególnym oznaczaniem w nich subklinicznej ketozy opisuje w reportażu Mateusz Uciński. Na szczególną uwagę w tym numerze naszego miesięcznika zasługuje artykuł "Poskromić Sara", będący relacją z badania przeprowadzonego przez zespół młodych naukowców, poszukujących biomarkerów służących do wczesnego diagnozowania subklinicznej kwasicy. Barbara Stefańska kierująca tym zespołem  dokładnie, krok po kroku opisuje poszczególne fazy działań, prowadzących do uzyskania jak najbardziej wymiernego i użytecznego dla zwalczania tej groźnej choroby rezultatu. Zaznaczyć trzeba, że pieczę nad tym projektem sprawuje prof. dr hab Włodzimierz Nowak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z którym rozmowę prezentujemy tuż po opisie wyżej wspomnianego badania.

W dalszej części majowego numeru przeczytać można także tekst dr Krzysztofa Słoniewskiego o specyfice i potrzebie pomiaru komórek somatycznych w mleku, a także artykuł dr Zbigniewa Lacha pt. "20 lat zmian w oborze", w którym przedstawione są ostatnie dwie dekady polskiej hodowli bydła, przez pryzmat Oceny Wartości Użytkowej Krów - usługi świadczonej przez PFHBiPM.

Zamknięciem majowej odsłony naszego czasopisma jest historyczny tekst Hieronima Czerwieńca o Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 roku, będącej kamieniem milowym w historii wystaw hodowlanych na terenie Polski.

Życzymy przyjemnej lektury.

Numer 5/2015 - Spis treści

CIEKAWOSTKI 6
FAKTY 8
CENY 12
ZMIENNOŚĆ CEN MLEKA BĘDZIE WYŻSZA? 16
CO NOWEGO W USŁUDZE KETOZOWEJ? 20
KETOZA W GOSPODARSTWIE 24
POSKROMIĆ SARA 26
SUBKLINICZNA KWASICA W OCENIE 32
PRECYZYJNA DIAGNOZA 34
DIANA – WIELKA ŁOWCZYNI 37
GENOMIKA W RĘKACH HODOWCÓW 38
„KOMÓRKI” W WYNIKACH OCENY 40
20 LAT ZMIAN W OBORZE 46
20. ŚWIATOWY KONGRES SIMMENTAL-SIMBRAH 50
BYDŁO NA WYSTAWIE W 1929 R. 54
W WOLNEJ CHWILI 58