okladka 12 2016

GENOMIKA TO EKONOMIKA

Podlaskie Forum Bydła już nie pierwszy raz zgromadziło w jednym miejscu osoby związane zarówno z pracą hodowlaną, mleczarstwem, jak i badaniami naukowymi, stając się miejscem, gdzie i hodowcy, i pracownicy Federacji mogą zapoznać się z tematami, które aktualnie dominują ich profesję, a także rynek mleka. Dlatego, tegoroczne Forum skupiło się ocenie genomowej oraz ekonomice produkcji.

Dzięki postępom genetycznym rodzima hodowla ma ogromne szanse stać się jedną z czołowych na świecie, z kolei prawidłowa ocena ekonomiczna kosztów i nakładu pracy w gospodarstwo może zdecydowanie poprawić jego rentowność, a co ważniejsze – podnieść jego zyski. Obydwa tematy ściśle się ze sobą łączą i wzajemnie wpływają na siebie, ponieważ właśnie dzięki genetyce, hodowcy dowiadują się, w które zwierzęta z własnej hodowli szczególnie warto inwestować.

Nie jest łatwo przewidywać przyszłość, tym bardziej, że nasi hodowcy bydła i producenci mleka funkcjonują na globalnym rynku. To, co się wydarzy na drugim końcu świata, ma wpływ na ich rodzime podwórko.

Trzeba zastanawiać się nad zmianami, jakie zachodzą na świecie, i tworzyć scenariusze na przyszłość. Wprawdzie nie mamy wpływu na to, czy w Nowej Zelandii lub w innym kraju świata, który liczy się w produkcji mleka, spadnie ona, czy wzrośnie, ale za to, bazując na sprawdzonych informacjach, możemy kreować własną przyszłość, przede wszystkim planować działania wyprzedzające.

Nie przypadkowo Podlaskie Forum Bydła w Piątnicy połączyło ze sobą dwie dyscypliny naukowe: genomikę i ekonomikę, bowiem cele hodowlane definiują ekonomikę produkcji. Tym zagadnieniom poświęciliśmy „Temat miesiąca” w 12 wydaniu „Hodowli i Chowu Bydła”. 

Numer 12/2016

spis tresci 12 2016