KOMUNIKAT

W związku z nasilającymi się atakami prasowymi, zawierającymi nieprawdziwe informacje i krzywdzące oceny dotyczące funkcjonowania Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Polskiej Federacji spółka z o.o.,  informujemy że działalność obu podmiotów odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem z przestrzeganiem wszystkich postanowień wynikających z demokratycznie uchwalonego statutu oraz poszanowaniem praw członków PFHBiPM , a także osób wchodzących w skład jej władz. Realizacja działalności statutowej i gospodarczej jest niezagrożona, a oba podmioty znajdują się w dobrej kondycji finansowej, gwarantującej stabilność zatrudnienia i terminowość wykonania przyjętych obowiązków.  Dziękujemy za reakcję grona licznych osób oburzonych treścią artykułów. Zapewniamy, że Federacja i Spółka na bieżąco monitorują treść publikacji prasowych i podejmą wszystkie konieczne działania prawne mające na celu ochronę dobrego imienia Federacji, jej Członków i władz. Zgodnie z sugestiami i wskazówkami kancelarii adwokackiej prowadzącej sprawy, Federacja i Spółka nie będą publicznie komentowały treści artykułów przed zakończeniem postępowań sądowych.

Z wyrazami szacunku
Prezydium PFHBiPM
Rada Nadzorcza PF sp. z o.o.


okladka 10 2017

NOWE NARZĘDZIE EKONOMICZNE DLA HODOWCÓW

Jak skutecznie obliczyć czy nasze gospodarstwo jest rentowne , a posiadane w naszej hodowli sztuki zapewnią nam upragniony zysk. To pytanie zadawało sobie już wielu zarówno hodowców i analityków rolnictwa. Być może, już niedługo okaże się to bardzo proste, a służyć temu będzie nowe, złożone narzędzie w pracy hodowlanej, nad którym pracuje obecnie Centrum Genetyczne PFHBiPM. Mowa tu o indeksie ekonomicznym, któremu postanowiliśmy poświęcić Temat Miesiąca w październikowym numerze naszego czasopisma. Wspomniany wcześniej indeks będzie budowany w oparciu o wszystkie aktualnie oceniane cechy, a także te, które Centrum Genetyczne opracuje w najbliższym czasie. Dokładne założenia tego projektu, który może zrewolucjonizować postrzeganie ekonomiki w hodowli bydła mlecznego, nakreśla w swoich tekstach prof. Tomasz Strabel, kierujący całym projektem. O potrzebie stworzenia takiego narzędzia piszą także Ryszard Lesiakowski oraz dr Ewa Kołoszyc.

W najnowszym numerze Hodowli i Chowu Bydła przeczytają Państwo także relację z OSM Radomsko, a także dowiedzą się co zdaniem dr. Tomasza Krychowskiego stanowi wielkie zagrożenie dla polskiego programu hodowlanego w rasie HF. Zapraszamy także do zapoznania się z wynikami sierpniowej wyceny wartości hodowlanej buhajów HF.

Szczerze zachęcamy do lektury, bo najnowszy numer jest bardzo różnorodny, jeżeli chodzi o tematykę i każdy, kogo pasjonuje hodowla bydła mlecznego, na pewno znajdzie w nim cos dla siebie. Miłej lektury!

 

SPIS TREŚCI NR 10/2017