KOMUNIKAT

W związku z nasilającymi się atakami prasowymi, zawierającymi nieprawdziwe informacje i krzywdzące oceny dotyczące funkcjonowania Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Polskiej Federacji spółka z o.o.,  informujemy że działalność obu podmiotów odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem z przestrzeganiem wszystkich postanowień wynikających z demokratycznie uchwalonego statutu oraz poszanowaniem praw członków PFHBiPM , a także osób wchodzących w skład jej władz. Realizacja działalności statutowej i gospodarczej jest niezagrożona, a oba podmioty znajdują się w dobrej kondycji finansowej, gwarantującej stabilność zatrudnienia i terminowość wykonania przyjętych obowiązków.  Dziękujemy za reakcję grona licznych osób oburzonych treścią artykułów. Zapewniamy, że Federacja i Spółka na bieżąco monitorują treść publikacji prasowych i podejmą wszystkie konieczne działania prawne mające na celu ochronę dobrego imienia Federacji, jej Członków i władz. Zgodnie z sugestiami i wskazówkami kancelarii adwokackiej prowadzącej sprawy, Federacja i Spółka nie będą publicznie komentowały treści artykułów przed zakończeniem postępowań sądowych.

Z wyrazami szacunku
Prezydium PFHBiPM
Rada Nadzorcza PF sp. z o.o.


okladka 11 2017

ZWALCZANIE W STADACH IBR/IPV ORAZ BVD-MD

Od 1 stycznia 2018 r. zostanie wprowadzony w Polsce program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu (IBR, IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD i MD) w wybranych stadach bydła. Jest to bardzo ważne i sprawnie realizowane przedsięwzięcie, któremu postanowiliśmy poświęcić listopadowy Temat Numeru w naszym miesięczniku. Na jego łamach przeczytają Państwo rozmowy z Krzysztofem Jażdżewskim – zastępcą Głównego Lekarza Weterynarii, oraz z Tomaszem Wielichem, Wojewódzkim Inspektorem Weeterynaryjnym ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt z Poznania. Teorię, jak wiadomo dobrze jest poprzeć praktyką, dlatego odwiedziliśmy z redakcyjną wizytą hodowcę Jakuba Kazusia z Wielkopolski, który opowiedział nam jak szczepienia zwiększają odporność stada. W najnowszym numerze „Hodowli i Chowu Bydła” nasi czytelnicy będą mogli przeczytać także relacje z Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, oraz premierowej edycji targów Agro Days, które odbyły się ostatnio w Warszawie. Nie zabraknie również artykułów hodowlanych w których Anna Siekierska z PFHBiPM przedstawia najlepsze jałowice z genomowym PF, a także opisuje jakie nowe wyzwania stoją przed europejskimi hodowcami. To naturalnie tylko fragment tego, co zawiera nr 11 naszego czasopisma i zapewniamy, że każdy czytelnik znajdzie w nim coś dla siebie.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

SPIS TREŚCI NR 11/2017