KOMUNIKAT

W związku z nasilającymi się atakami prasowymi, zawierającymi nieprawdziwe informacje i krzywdzące oceny dotyczące funkcjonowania Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Polskiej Federacji spółka z o.o.,  informujemy że działalność obu podmiotów odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem z przestrzeganiem wszystkich postanowień wynikających z demokratycznie uchwalonego statutu oraz poszanowaniem praw członków PFHBiPM , a także osób wchodzących w skład jej władz. Realizacja działalności statutowej i gospodarczej jest niezagrożona, a oba podmioty znajdują się w dobrej kondycji finansowej, gwarantującej stabilność zatrudnienia i terminowość wykonania przyjętych obowiązków.  Dziękujemy za reakcję grona licznych osób oburzonych treścią artykułów. Zapewniamy, że Federacja i Spółka na bieżąco monitorują treść publikacji prasowych i podejmą wszystkie konieczne działania prawne mające na celu ochronę dobrego imienia Federacji, jej Członków i władz. Zgodnie z sugestiami i wskazówkami kancelarii adwokackiej prowadzącej sprawy, Federacja i Spółka nie będą publicznie komentowały treści artykułów przed zakończeniem postępowań sądowych.

Z wyrazami szacunku
Prezydium PFHBiPM
Rada Nadzorcza PF sp. z o.o.


okladka 3 2018

 

Tańsze genomowanie - tematem miesiąca wydania nr 3/2018 Hodowli i Chowu Bydła

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom hodowców bydła mlecznego, Zarząd Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka podjął uchwałę o obniżeniu opłaty za usługi świadczone przez Laboratorium Genetyki Bydła zs. w Parzniewie w zakresie wykonywania badania laboratoryjnego markerów genetycznych. Ta kluczowa decyzja ma sprawić, że z dobrodziejstw genomiki skorzysta więcej producentów mleka. Genomika, powszechnie wykorzystywana przez hodowców bydła mlecznego na całym świecie, u nas ciągle jest niedoceniania. Jeżeli barierą do korzystania z niej była tylko cena, to właśnie została mocno naruszona.

Na obniżenie ceny za genotypowanie wpłynęło wiele kwestii dotyczących przyszłości hodowli, rzutujących przede wszystkim na realizację programu hodowlanego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Polska hodowla musi nadal nadrabiać stracony czas w stosunku do konkurencyjnych zachodnich hodowli w zakresie budowania bazy danych i wprowadzania kolejnych cech wykorzystywanych w ocenie wartości hodowlanych bydła mlecznego.

Zarząd PFHBiPM niejednokrotnie podkreślał, że zamierza rozwijać genotypowanie jałowic i krów populacji rasy PHF, aby osiągnąć większe tempo przyrostu postępu genetycznego na ścieżce żeńskiej.

Bardzo dużo stron poświęciliśmy genomice w „Hodowli i Chowie Bydła”. Wiele razy pisaliśmy jak wykorzystać ją w hodowli bydła mlecznego. W tym wydaniu naszego czasopisma przedstawiamy dwóch hodowców, którzy korzystają z genomowej oceny wartości hodowlanej samic i pokazujemy w jaki sposób wykorzystują te informacje w produkcji mleka.

O czym jeszcze pisaliśmy? Kto nie był na pierwszej tegorocznej wystawie bydła mlecznego, która odbyła się w Ostródzie, „przeniesie się” tam razem z nami czytając relacje ze zmagań na ringu.

Obowiązkową lekturą dla każdego hodowcy powinien być artykuł zatytułowany „Analiza wartości hodowlanej 100 najlepszych buhajów w ocenie krajowej i międzynarodowej wybranych według polskich kryteriów selekcyjnych”. Proszę wykorzystajcie te informacje do budowania wartości hodowlanej własnego stada.

Zapraszam także do przeczytania artykułu autorstwa prof. Zygmunt M. Kowalski. Tym razem profesor wziął się za tłuszcz w dawkach pokarmowych.

Z kolei dr Sebastian Smulski, współpracujący z nami na stałe, pyta „co oznacza w praktyce LKS na poziomie 300-400 tys. na ml mleka”? Pyta i oczywiście odpowiada. Niestety, oznacza to kłopoty, ale spokojnie, można ich uniknąć.

Jak co miesiąc, oddajemy na ręce hodowców bydła mlecznego i producentów mleka 84 strony, wypełnione informacjami, reportażami i artykułami - w co wierzę - przydatnymi w prowadzeniu gospodarstwa mlecznego.

Zapraszamy do lektury.

Redakcja „Hodowli i Chowu Bydła”

SPIS TREŚCI NR 3/2018