Kategoria: Uncategorized

Znaczenie identyfikacji zwierząt podczas akcji humanitarnych i rozwoju krajów trzecichZnaczenie identyfikacji zwierząt podczas akcji humanitarnych i rozwoju krajów trzecich

Identyfikacja zwierząt hodowlanych, w tym bydła, ma ogromne znaczenie podczas akcji humanitarnych i poprawiania standardów życiowych, m.in. w krajach Afryki umożliwiając: Przewiduje się i oczekuje, że przeprowadzane interwencje uwzględniające identyfikację bydła, oraz działania poszczególnych rządów, pozwolą również na zmianę