TST – kolczyki i kolczykownica

Kolczyk TST z igłą do pobierania fragmentu tkanki

Kolczyk TST jest zwykłym, wizualnym kolczykiem urzędowym tj. zgłoszonym w ARiMR. Dzięki zastosowaniu w nim specjalnej igły służy również do pobierania fragmentu tkanki z ucha podczas zabiegu kolczykowania.

Jeden produkt, dwie korzyści:

Identyfikacja urzędowa
Materiał do badań genomowych (probówka mokra z różowym zamknięciem) lub testów na BVD (probówka sucha z niebieskim zamknięciem)

Kolczyki TST podlegają takiej samej procedurze zamawiania jak każdy inny środek identyfikacji.

1) Hodowca w ARiMR (aplikacji IRZplus) składa wniosek:
WPPNSI – Wniosek o przydzielenie puli numerów identyfikacyjnych (oryginały)
WZZSI – Wniosek zezwolenie na zastąpienie środka identyfikacji (duplikaty)
2) Po otrzymaniu z ARiMR Odpowiedzi na wniosek przesyła je:
mailowo: kolczyki@polskafederacja.pl
lub przez stronę polskafederacja.pl/zamow

Kolczyk TST ma białą główkę, aby już z daleka było widać, że krowa została przebadana.

Kolczyk TST można założyć używając do tego specjalnej kolczykownicy TST (kolczykownica w kolorze żółto-czarnym z białym adapterem).

Dzięki zastosowaniu dodatkowej igły w uchwycie, można jej używać do mocowania kolczyków TST, jak i zwykłych kolczyków wizualnych Ultra Plus lub Ultra Look.

Ważne! Przed kolczykowaniem należy upewnić się, że zwierzę jest odpowiednio unieruchomione.

1.

Kolczyk TST (z białą
główką) składa się z:
części żeńskiej, części
męskiej z igłą do
pobierania fragmentu
tkanki oraz probówki.

2.

Przyciśnij sprężynowy,
metalowy zacisk na dolnym
ramieniu kolczykownicy i
umieść pod nim żeńską
część kolczyka.

3.

Przyciśnij sprężynowy,
metalowy zacisk znajdujący się
na boku górnego ramienia
kolczykownicy i umieść igłę z
częścią męską kolczyka w
otworze.

4.

Lekko ściskając kolczykownicę,
upewnij się, czy trzpień części
męskiej kolczyka prawidłowo
trafia w otwór części żeńskiej.

5.

Gotowy do aplikacji kolczyk
umieść pomiędzy dwoma
chrząstkami usznymi, tak aby żeńska część była prostopadle do ucha. Szybkim i pewnym
ruchem zaciśnij kolczykownicę.
Kolczyk zostanie zapięty na
uchu, a tkanka pobrana do igły.

6.

Igła pozostaje w górnej części
kolczykownicy. Próbka tkanki
powinna być widoczna na
końcu igły. Umieść probówkę
(sprawdź, czy numer odpowiada
numerowi kolczyka) w dolnej
części kolczykownicy, zaciśnij
kolczykownicę tak, aby igła
znalazła się w probówce.

7.

Aby wyjąć zamkniętą probówkę,
wystarczy nacisnąć metalowy
zacisk na boku górnego
ramienia kolczykownicy.

8.

Szczelnie zamknięta probówka
z igłą jest gotowa do wysłania
na badanie laboratoryjne.


Czy zamawiając w moim gospodarstwie pulę na rok np. 100 nowych numerów, mogę złożyć osobno wniosek o pulę numerów na kolczyk TST np. w ilości 30 szt. i osobno na 70 szt. kolczyków zwykłych?

Tak, można podzielić ten wniosek na takie ilości. Będą wtedy dwie Odpowiedzi na wniosek o przydzielenie puli numerów jedna na 30 szt. i druga na 70 szt.

Wysyłając do dostawcy nr 13 (Polska Federacja sp. z o.o) zamówienie trzeba zaznaczyć, które kolczyki mają być TST.

Mam przydzieloną przez ARiMR pulę numerów na 100 urodzeń. Połowę kolczyków chcę zamówić w rodzaju Ultra Plus, a połowę TST. Czy jest taka możliwość?

Tak. Wysyłając do dostawcy nr 13 (Polska Federacja sp. z o.o) zamówienie na kolczyki podaj jaką ilość z przydzielonej puli chcesz zrobić w rodzaju TST. Informację tę zawrzyj w treści maila lub w odpowiednim polu formularza dostępnego na www.polskafederacja.pl/zamow.

Jednakże preferowanym sposobem jest złożenie w ARiMR od razu osobnych wniosków
o pule numerów.


Zamawiam kolczyk TST z puli numerów (urodzenia) – co dostanę?

Przy zamawianiu puli numerów (urodzenia) zostanie wyprodukowany dla danej krowy:
jeden kolczyk TST do genotypowania (z białą główką),

oraz jeden kolczyk Ultra Plus (z czarną główką).

Czyli przy wybraniu kolczyka do genomowania dla przypadku urodzenia otrzymają państwo poniższy zestaw:

Czy mogę kupić dwa urzędowe kolczyki TST dla jednej krowy?

Tak, jest taka możliwość.

Liquid-D
(ELISA)
suche próbki
(ELISA i PCR)

 Przechowywanie próbek:

Liquid  D – przechowujemy do roku czasu w stałej temperaturze (jeżeli wymagane jest dłuższe przechowywanie to mrozimy (-20°C lub -80°C).

Suche próbki – przy badaniu BVD celem jest jak najszybsze wychwycenie krów PI próbki należy zbadać do 6 tygodni za pomocą ELISA kit.