Dzień: 2024-01-24

2 w 1 – Kolczykujesz i genotypujesz2 w 1 – Kolczykujesz i genotypujesz

Od stycznia 2024 roku hodowcy mogą samodzielnie pobierać fragment tkanki do genotypowania podczas znakowania zwierząt z wykorzystaniem kolczyków TST. Z jednej małej próbki pobranej podczas kolczykowania otrzymujemy kilka informacji oznaczenie defektów genetycznych i cech użytkowych,