Tag: Wyrażanie zgody dla dostawców

Jak wyrazić zgodę dla dostawcy kolczyków?Jak wyrazić zgodę dla dostawcy kolczyków?

Zgodę dla dostawcy można w zaznaczyć w dwie minuty za pomocą aplikacji IRZplus. W prezentacji kierujemy Was krok po kroku. Ci, którzy nie chcą zrobić tego w aplikacji, mogą złożyć oświadczenie zgody w formie papierowej w biurze powiatowym, który ma obowiązek przyjąć