Jak wyrazić zgodę dla dostawcy kolczyków?

Zgodę dla dostawcy można w zaznaczyć w dwie minuty za pomocą aplikacji IRZplus. W prezentacji kierujemy Was krok po kroku.

Ci, którzy nie chcą zrobić tego w aplikacji, mogą złożyć oświadczenie zgody w formie papierowej w biurze powiatowym, który ma obowiązek przyjąć taki wniosek, jednak w takim wypadku trzeba dłużej czekać na wprowadzenie zgody do systemu. Na stronie ARiMR, na samym dole, dostępny jest do wydrukowania plik dokumentu: „Oświadczenie producenta – zgoda na udostępnienie danych dostawcom” http://gov.pl/…/dokumenty-dotyczace-identyfikacji-i…

Bez udzielonej zgody dostawcy należy przesyłać cały dokument „Odpowiedzi na wniosek …” wraz z nr. NIP do faktury albo pocztą albo drogą elektroniczną. Nasz mail to kolczyki@polskafederacja.pl – Byśmy mogli ręcznie wprowadzić wszystkie dane.

Przy udzielonej zgodzie wystarczy podać dostawcy numer dokumentu oraz kod zabezpieczający do każdego wniosku. Wtedy my możemy pobrać dane elektroniczne. Jeżeli chcecie dostać fakturę – nie zapomnijcie o podaniu danych do faktury!

Related Post

Czy są potrzebne nowe kolczyki dla bydła sprowadzonego z zagranicy? Czy ma znaczenie z jakiego kraju sprowadzamy krowy?Czy są potrzebne nowe kolczyki dla bydła sprowadzonego z zagranicy? Czy ma znaczenie z jakiego kraju sprowadzamy krowy?

Zwierzęta urodzone w siedzibie stada i przybyłe spoza Unii Europejskiej muszą zostać oznakowane środkami identyfikacji zgodnymi ze wzorem obowiązującym w Polsce, numerem puli przydzielonym posiadaczowi. Zwierzęta przybyłe z państw UE zostają z numerem przydzielonym w kraju UE, duplikaty (zastępcze środki identyfikacji) dla nich