Urzędowe środki identyfikacji dla bydła w Europie – Wielka Brytania


Każde cielę musi mieć kolczyk na obu uszach:

  • mleczne – pierwszy kolczyk w ciągu 36 godzin od narodzin, drugi kolczyk w przeciągu 20 dni d narodzin.
  • mięsne – 20 dni od urodzenia dla obu kolczyków.

W obu przypadkach zwierzę musi mieć oba kolczyki w przypadku przemieszczeń poza gospodarstwo urodzenia.

Do kolczykowania możemy użyć dwa kolczyki główne lub po jednym kolczyku: głównym i dodatkowym.

Główny kolczyk musi być w kolorze żółtym, czytelny z większej odległości w wielkości dużej lub średniej.

Dodatkowy, drugi kolczyk musi zawierać tę samą informację co podstawowy, ale może zawierać dodatkowe informacje. Nie może być na tym samym uchu co główny, i może być w wielkości: dużej, średniej lub okrągły.

Duplikaty należy wymienić tak szybko jak to możliwe ale nie później niż 28 dni od zauważenia zagubienia lub uszkodzenia kolczyka pierwotnego. Przy czym zwierzęta urodzone po 1 stycznia 1998 muszą na duplikatach mieć ten sam numer.

#KolczykiDlaBydła #PolskaFederacja #wielkabrytania

Related Post

Jakie zmiany poza wyglądem kolczyków czekają nas po wejściu w życie ustawy z 4 listopada?Jakie zmiany poza wyglądem kolczyków czekają nas po wejściu w życie ustawy z 4 listopada?

4 listopada sejm uchwalił nową ustawę o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Gdy będziecie Państwo czytali te słowa, nowa ustawa będzie już obowiązująca. Warto zatem wiedzieć, czego mogą się spodziewać po niej hodowcy bydła. Zachęcamy