Urzędowe środki identyfikacji w Unii Europejskiej – Austria


Warto znać wzory kolczyków dla krów obowiązujące w UE ze względu na to, ze na co dzień możemy na nie trafić. Dziś prezentujemy kolczyki z Austrii.

Zgodnie z przepisami kolczyki krów z Unii Europejskiej po sprowadzeniu zwierząt do Polski pozostają na ich uszach krów – nie trzeba ich zmieniać, jednak przy wyrabianiu duplikatu dostaniemy już nowy wzór – obowiązujący w Polsce ze starym europejskim numerem. W przypadku austriackich krów – jeżeli posiadają kolczyk elektroniczny, to musi się on znajdować w lewym uchu!
#kolczykidlabydła #UE #Austria

Related Post

Ile czasu ważna jest Odpowiedź na wniosek o przydzielenie puli numerów i Odpowiedź na wniosek o zastąpienie środka identyfikacji?Ile czasu ważna jest Odpowiedź na wniosek o przydzielenie puli numerów i Odpowiedź na wniosek o zastąpienie środka identyfikacji?

Obie odpowiedzi nie tracą swojej ważności, ale… Na zdjęciu jest ucho krowy z I duplikatem kolczyka wizualnego – czempionki Narodowej Wystawy w Poznaniu – Cyranki 160 z OHZ Dębołęka, która zgubiła kolczyk przed wystawą.Krowa bez naszej szybkiej reakcji nie mogłaby