W jakim celu stosujemy identyfikację urzędową bydła i dlaczego tak ważna jest jej unifikacja wewnątrz Unii Europejskiej?


Dzięki szybkiemu przepływowi informacji wewnątrz krajów UE oraz pomiędzy nimi możemy szybko zapobiegać ogniskom chorób takich jak BSE.

Przy zwalczaniu BSE jest istotne zidentyfikowanie przeżuwaczy pozostałych w gospodarstwie, w którym przebywało bydło, u którego stwierdzono BSE, a także potomstwa samicy, u której stwierdzono chorobę, urodzonego w okresie 2 lat przed wystąpieniem objawów klinicznych albo stwierdzeniem BSE u bydła oraz zidentyfikowanie bydła należącego do kohorty. W celu identyfikacji wszystkich zwierząt zagrożonych BSE znajdujących się w gospodarstwie przyjmuje się, że kohorta bydła oznacza grupę bydła:

1) urodzonego w tym samym stadzie co bydło zakażone BSE w okresie do 12 miesięcy poprzedzających urodzenie albo następujących po urodzeniu bydła;

2) hodowanego w dowolnym okresie 1 roku swojego życia razem z bydłem zakażonym BSE w 1 roku życia tego bydła. ”

W Polsce prowadzony jest program zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła (Bovine spongiform encephalopathy – BSE) na lata 2022–2024. Z pełnym programem możemy zapoznać się na stronie z pełnym programem można się zapoznać w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 3 lutego 2022 r. – w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na lata 2022-2024:  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp…

Related Post

Jakie zmiany poza wyglądem kolczyków czekają nas po wejściu w życie ustawy z 4 listopada?Jakie zmiany poza wyglądem kolczyków czekają nas po wejściu w życie ustawy z 4 listopada?

4 listopada sejm uchwalił nową ustawę o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Gdy będziecie Państwo czytali te słowa, nowa ustawa będzie już obowiązująca. Warto zatem wiedzieć, czego mogą się spodziewać po niej hodowcy bydła. Zachęcamy