Zgłoszenia zdarzeń dla bydła


Hodowcy bydła mają obowiązek zgłaszania zdarzeń w terminie do 7 dni od zaistnienia sytuacji:

 • oznakowanie urodzonego zwierzęcia
  – do 7 dni od dnia urodzenia,
 • zgłoszenie oznakowania urodzonego zwierzęcia
  – do 7 dni od dnia urodzenia,
 • oznakowanie i zgłoszenie oznakowania zwierzęcia przywiezionego spoza kraju UE
  – do 7 dni od przeprowadzenia weterynaryjnej kontroli granicznej,
 • przybycie do siedziby stada (np. kupno, wwóz z krajów UE)
  – do 7 dni od przybycia,
 • opuszczenie siedziby stada (np. sprzedaż padnięcie, zabicie, ubój, wywóz do kraju UE, wywóz do kraju trzeciego) – do 7 dni od zdarzenia.

Źródło ARiMR

Related Post

Czy są potrzebne nowe kolczyki dla bydła sprowadzonego z zagranicy? Czy ma znaczenie z jakiego kraju sprowadzamy krowy?Czy są potrzebne nowe kolczyki dla bydła sprowadzonego z zagranicy? Czy ma znaczenie z jakiego kraju sprowadzamy krowy?

Zwierzęta urodzone w siedzibie stada i przybyłe spoza Unii Europejskiej muszą zostać oznakowane środkami identyfikacji zgodnymi ze wzorem obowiązującym w Polsce, numerem puli przydzielonym posiadaczowi. Zwierzęta przybyłe z państw UE zostają z numerem przydzielonym w kraju UE, duplikaty (zastępcze środki identyfikacji) dla nich