Zgłoszenia zdarzeń dla bydła


Hodowcy bydła mają obowiązek zgłaszania zdarzeń w terminie do 7 dni od zaistnienia sytuacji:

 • oznakowanie urodzonego zwierzęcia
  – do 7 dni od dnia urodzenia,
 • zgłoszenie oznakowania urodzonego zwierzęcia
  – do 7 dni od dnia urodzenia,
 • oznakowanie i zgłoszenie oznakowania zwierzęcia przywiezionego spoza kraju UE
  – do 7 dni od przeprowadzenia weterynaryjnej kontroli granicznej,
 • przybycie do siedziby stada (np. kupno, wwóz z krajów UE)
  – do 7 dni od przybycia,
 • opuszczenie siedziby stada (np. sprzedaż padnięcie, zabicie, ubój, wywóz do kraju UE, wywóz do kraju trzeciego) – do 7 dni od zdarzenia.

Źródło ARiMR

Related Post

Zgoda dla dostawcy w IRZplus nie wystarcza by otrzymać kolczyki!Zgoda dla dostawcy w IRZplus nie wystarcza by otrzymać kolczyki!

Prosimy udostępniajcie i informujcie znajomych, gdyż wielu hodowców jeszcze nie wie, że po otrzymaniu z Agencji „Odpowiedzi na wniosek” i złożeniu „Zgody dla dostawcy”, ich dostawca nie jest powiadamiany o chęci zamówienia kolczyków przez Agencję! Ważne! Agencja nie pośredniczy w zamawianiu środków identyfikacji między posiadaczem zwierząt a dostawcą.

W jakim celu stosujemy identyfikację urzędową bydła i dlaczego tak ważna jest jej unifikacja wewnątrz Unii Europejskiej?W jakim celu stosujemy identyfikację urzędową bydła i dlaczego tak ważna jest jej unifikacja wewnątrz Unii Europejskiej?

Dzięki szybkiemu przepływowi informacji wewnątrz krajów UE oraz pomiędzy nimi możemy szybko zapobiegać ogniskom chorób takich jak BSE. „Przy zwalczaniu BSE jest istotne zidentyfikowanie przeżuwaczy pozostałych w gospodarstwie, w którym przebywało bydło, u którego stwierdzono BSE,

Historia środków identyfikacji dla bydła – Historia wołu BoroméaHistoria środków identyfikacji dla bydła – Historia wołu Boroméa

Księgosusz (pomór bydła) jest jedną z najwcześniejszych opisanych epizootii. Historyczne źródła informują nas o masowych chorobach zwierząt w zasadzie tylko w przypadku gdy łączyły się one z masową śmiercią ludzi i zazwyczaj w sposób, który uniemożliwia jednoznaczne rozpoznanie choroby szalejącej