Znaczenie identyfikacji zwierząt podczas akcji humanitarnych i rozwoju krajów trzecich


Identyfikacja zwierząt hodowlanych, w tym bydła, ma ogromne znaczenie podczas akcji humanitarnych i poprawiania standardów życiowych, m.in. w krajach Afryki umożliwiając:

  • śledzenie rozprzestrzeniających się chorób zwierząt i ludzkich chorób odzwierzęcych
  • śledzenie skuteczności pomocy i czy przynosi korzyści lokalnym ludnościom.
  • śledzenie wpływu interwencji na lokalny rynek, m.in. fluktuacji cen kluczowych produktów
  • transparentność pomocy
  • rozwiązywanie i określanie konfliktów pomiędzy pasterzami oraz rolnikami związanych z migracją bydła, a także pomiędzy społecznościami.

Przewiduje się i oczekuje, że przeprowadzane interwencje uwzględniające identyfikację bydła, oraz działania poszczególnych rządów, pozwolą również na zmianę szkodliwych praktyk kulturowych takich jak:

  • uprowadzanie kobiet i dzieci,
  • zmniejszenie cen posagów.

Food and Agriculture Organization of the United Nations – Livestock conference draft recommendations (20.IX.2022):
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/livestock_conference_recommendations_ltwg.pdf
LEGS (Livestock Emergency Guidelines and Standards):
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/legs-handbook-2nd-edition-web-version-1_1.pdf

Related Post