Ile czasu ważna jest Odpowiedź na wniosek o przydzielenie puli numerów i Odpowiedź na wniosek o zastąpienie środka identyfikacji?


Obie odpowiedzi nie tracą swojej ważności, ale…

  1. W przypadku Odpowiedzi na wniosek… np. sprzed dwóch lat nie da nam ona możliwości zamówienia kolczyków elektronicznych.
  2. W przypadku Odpowiedzi na wniosek… gdy potrzebujemy duplikatu kolczyka: ogranicza nas czas w jakim musimy ponownie zakolczykować zwierzę, mamy na to czas max. 14 dni od uzyskania Odpowiedzi na wniosek o zastąpienie środka identyfikacji. (Zgodnie z Ustawą z 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, art. 22 pkt 5., zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia 2021/520)

Na zdjęciu jest ucho krowy z I duplikatem kolczyka wizualnego – czempionki Narodowej Wystawy w Poznaniu – Cyranki 160 z OHZ Dębołęka, która zgubiła kolczyk przed wystawą.
Krowa bez naszej szybkiej reakcji nie mogłaby zdobyć tytułu, gdyż prawo nie pozwala na przemieszczanie krów nie posiadających obu środków identyfikacji.

Potrzebujesz pomocy związanej z kolczykami zadzwoń: 515 189 906.

Related Post