Kolczyki z czujnikami SET z podwójnym pinem – wpływ na zdrowie i dobrostan bydła


Nowe technologie

Kolczyki z czujnikiem SET zawierają: (SET – Sensor Ear Tag)

  • systemem GPS
  • akcelerometr
  • RFID (identyfikacja elektroniczna – eng. Radio-Frequency Identification)
  • połączenie bluetooth
  • baterię ładowaną panelem słonecznym
  • podwójne mocowanie (eng. twin pin)

W Szwajcarii zostały wykonane badania przy współpracy Agroscope oraz Identitas AG, w których zostały przetestowane pod kątem dobrostanu zwierząt 32 gramowe kolczyki sensoryczne SET: w oborze wielostanowiskowej oraz na pastwisku: u 12 świeżo wycielonych i 26 dorastających cieląt. Po 7 dniach u wszystkich zwierząt pojawiły się inkrustacje na uszach z SET, reakcje bólowe były sporadyczne, stężenie kortyzolu w ślinie było w normie. Wystąpiło 19 przypadków u 11 zwierząt interwencji weterynaryjnej lub hodowców.

Dwoje zwierząt straciło SET z powodu urazu ucha. U wszystkich cieląt oznakowanych SET zaobserwowano po 9 miesiącach migrację znaczników.

SET wydaje się nie wywoływać częstszych stanów zapalnych od zwykłych kolczyków wizualnych, wykazuje jednak wyższe ryzyko wystąpienia przypadkowych urazów i migracji w chrząstce ucha.

W związku z tym nie zostały one w chwili obecnej dopuszczone do stosowania i wymagają dalszego ich udoskonalania.

Więcej o badaniach: „Effects of sensor ear tags with twin pin fixing system on health and well-being of cattle” N. Gobbo Oliveira Erünlü(1), S. Rieder(2), T. Kuntzer(2), J. Bérard(1), O. Wellnitz(1); doi.org/10.17236/sat00399 (1)Agroscope, Animal Production Systems and Animal Health, Posieux, Switzerland; (2)Identitas AG, Bern, Switzerland

Related Post