Polka w gronie audytorów ICAR


Serdecznie gratulujemy!

Joannie Kwaśniewskiej – koordynatorce programu Stado OnLine

która od teraz, z ramienia PFHBiPM, należy do międzynarodowego grona 20 osób będących audytorami ICAR, organizacji będącej globalnym dostawcą niezależnych wytycznych, standardów i certyfikacji w zakresie identyfikacji, rejestrowania i oceny zwierząt.

To ogromne wyróżnienie dla samego audytora, ale i nas jako firmy.
Świadczy o doskonałym wyszkoleniu i wysokim poziomie merytorycznym, jakości prowadzonej przez nas pracy i pozycji firmy w międzynarodowym środowisku hodowlanym 

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

#SOL #ICAR #identyfikacja

Related Post

Jakie zmiany poza wyglądem kolczyków czekają nas po wejściu w życie ustawy z 4 listopada?Jakie zmiany poza wyglądem kolczyków czekają nas po wejściu w życie ustawy z 4 listopada?

4 listopada sejm uchwalił nową ustawę o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Gdy będziecie Państwo czytali te słowa, nowa ustawa będzie już obowiązująca. Warto zatem wiedzieć, czego mogą się spodziewać po niej hodowcy bydła. Zachęcamy

Kolczyki z czujnikami SET z podwójnym pinem – wpływ na zdrowie i dobrostan bydłaKolczyki z czujnikami SET z podwójnym pinem – wpływ na zdrowie i dobrostan bydła

Nowe technologie Kolczyki z czujnikiem SET zawierają: (SET – Sensor Ear Tag) W Szwajcarii zostały wykonane badania przy współpracy Agroscope oraz Identitas AG, w których zostały przetestowane pod kątem dobrostanu zwierząt 32 gramowe kolczyki sensoryczne SET: