Ustawa zakazuje pisania po kolczyku


Kolczyk po zapięciu na ucho musi być czytelny, nie można po nim pisać ani ucinać jego rogów, przerabiać ani poprawiać cyfr.

Aby zapisać np. nazwę buhaja należy użyć podczas kolczykowania wpinki, lub założyć dodatkowy czysty kolczyk, lub jeszcze inaczej oznaczyć zwierzę.

Wpinki i puste kolczyki można zamawiać u dostawców.

Polecamy nasze:

· wpinki: https://sklep.polskafederacja.pl/sprzet…/37-wpinka.html

· puste kolczyki: https://sklep.polskafederacja.pl/…/48-kolczyk-bez…

Tagi:

Related Post

Ile czasu ważna jest Odpowiedź na wniosek o przydzielenie puli numerów i Odpowiedź na wniosek o zastąpienie środka identyfikacji?Ile czasu ważna jest Odpowiedź na wniosek o przydzielenie puli numerów i Odpowiedź na wniosek o zastąpienie środka identyfikacji?

Obie odpowiedzi nie tracą swojej ważności, ale… Na zdjęciu jest ucho krowy z I duplikatem kolczyka wizualnego – czempionki Narodowej Wystawy w Poznaniu – Cyranki 160 z OHZ Dębołęka, która zgubiła kolczyk przed wystawą.Krowa bez naszej szybkiej reakcji nie mogłaby

Czy są potrzebne nowe kolczyki dla bydła sprowadzonego z zagranicy? Czy ma znaczenie z jakiego kraju sprowadzamy krowy?Czy są potrzebne nowe kolczyki dla bydła sprowadzonego z zagranicy? Czy ma znaczenie z jakiego kraju sprowadzamy krowy?

Zwierzęta urodzone w siedzibie stada i przybyłe spoza Unii Europejskiej muszą zostać oznakowane środkami identyfikacji zgodnymi ze wzorem obowiązującym w Polsce, numerem puli przydzielonym posiadaczowi. Zwierzęta przybyłe z państw UE zostają z numerem przydzielonym w kraju UE, duplikaty (zastępcze środki identyfikacji) dla nich