Zamawianie kolczyków od 2023 r.

Jak obecnie nazywają się duplikaty?

Czy trzeba Odpowiedź na wniosek wysyłać tradycyjnie pocztą? (nie!)
Czy można zamówić kolczyki dla bydła online? (tak!)

Czy trzeba powiadamiać dostawcę o chęci zamówienia kolczyków? (tak!)

Czy IRZplus wysyła automatycznie zamówienie do dostawcy po kliknięciu zgody? (nie!)

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Wyjaśniamy w niej krok po kroku nowe procedury!

Jeżeli potrzebujesz pomocy w związku z kolczykami ZADZWOŃ DO NAS! Pomożemy nawet najmniej komputerowym osobom!

Related Post

Czy są potrzebne nowe kolczyki dla bydła sprowadzonego z zagranicy? Czy ma znaczenie z jakiego kraju sprowadzamy krowy?Czy są potrzebne nowe kolczyki dla bydła sprowadzonego z zagranicy? Czy ma znaczenie z jakiego kraju sprowadzamy krowy?

Zwierzęta urodzone w siedzibie stada i przybyłe spoza Unii Europejskiej muszą zostać oznakowane środkami identyfikacji zgodnymi ze wzorem obowiązującym w Polsce, numerem puli przydzielonym posiadaczowi. Zwierzęta przybyłe z państw UE zostają z numerem przydzielonym w kraju UE, duplikaty (zastępcze środki identyfikacji) dla nich