Kolczykowanie cieląt – ocena częstości występowania zmian w ranie i określenie czynników ryzykaKolczykowanie cieląt – ocena częstości występowania zmian w ranie i określenie czynników ryzyka

Zachęcamy do przeczytania tekstu dotyczącego gojenia się ran po kolczykowaniu i jak i kiedy im zapobiegać w najnowszym 9 numerze Hodowli i Chowu Bydła: holstein.pl/kolczykowanie-cielat-ocena-czestosci-wystepowania-zmian-w-ranie-i-okreslenie-czynnikow-ryzyka/

Kolczyki z czujnikami SET z podwójnym pinem – wpływ na zdrowie i dobrostan bydłaKolczyki z czujnikami SET z podwójnym pinem – wpływ na zdrowie i dobrostan bydła

Nowe technologie Kolczyki z czujnikiem SET zawierają: (SET – Sensor Ear Tag) W Szwajcarii zostały wykonane badania przy współpracy Agroscope oraz Identitas AG, w których zostały przetestowane pod kątem dobrostanu zwierząt 32 gramowe kolczyki sensoryczne SET:

Ile czasu ważna jest Odpowiedź na wniosek o przydzielenie puli numerów i Odpowiedź na wniosek o zastąpienie środka identyfikacji?Ile czasu ważna jest Odpowiedź na wniosek o przydzielenie puli numerów i Odpowiedź na wniosek o zastąpienie środka identyfikacji?

Obie odpowiedzi nie tracą swojej ważności, ale… Na zdjęciu jest ucho krowy z I duplikatem kolczyka wizualnego – czempionki Narodowej Wystawy w Poznaniu – Cyranki 160 z OHZ Dębołęka, która zgubiła kolczyk przed wystawą.Krowa bez naszej szybkiej reakcji nie mogłaby

Urzędowe środki identyfikacji dla bydła w Europie – Wielka BrytaniaUrzędowe środki identyfikacji dla bydła w Europie – Wielka Brytania

Każde cielę musi mieć kolczyk na obu uszach: W obu przypadkach zwierzę musi mieć oba kolczyki w przypadku przemieszczeń poza gospodarstwo urodzenia. Do kolczykowania możemy użyć dwa kolczyki główne lub po jednym kolczyku: głównym i dodatkowym.

Badania nad problemem gubienia kolczyków przez krowyBadania nad problemem gubienia kolczyków przez krowy

Każda osoba hodująca bydło zamawia, co roku, duplikaty – czy da się temu zaradzić? Zachęcamy do zapoznania się z tekstem na stronie miesięcznika Hodowla i Chów Bydła pod linkiem: holstein.pl/badania-nad-problemem-gubienia-kolczykow-przez-krowy/ fot.: Alaina McLearnon

Sprawdź czy pobrałeś prawidłowy dokument do zamówienia kolczyków dla bydła!Sprawdź czy pobrałeś prawidłowy dokument do zamówienia kolczyków dla bydła!

Z poniższego pliku pdf można pobrać wzór prawidłowego dokumentu jaki powinni państwo pobrać z aplikacji IRZplus, aby skutecznie i szybko zamówić kolczyki dla bydła. Aby pobrać dkument z aplikacji IRZplus należy Aby zamówić produkcję

Znaczenie identyfikacji zwierząt podczas akcji humanitarnych i rozwoju krajów trzecichZnaczenie identyfikacji zwierząt podczas akcji humanitarnych i rozwoju krajów trzecich

Identyfikacja zwierząt hodowlanych, w tym bydła, ma ogromne znaczenie podczas akcji humanitarnych i poprawiania standardów życiowych, m.in. w krajach Afryki umożliwiając: Przewiduje się i oczekuje, że przeprowadzane interwencje uwzględniające identyfikację bydła, oraz działania poszczególnych rządów, pozwolą również na zmianę

Historia środków identyfikacji dla bydła – Historia wołu BoroméaHistoria środków identyfikacji dla bydła – Historia wołu Boroméa

Księgosusz (pomór bydła) jest jedną z najwcześniejszych opisanych epizootii. Historyczne źródła informują nas o masowych chorobach zwierząt w zasadzie tylko w przypadku gdy łączyły się one z masową śmiercią ludzi i zazwyczaj w sposób, który uniemożliwia jednoznaczne rozpoznanie choroby szalejącej