Czy są potrzebne nowe kolczyki dla bydła sprowadzonego z zagranicy? Czy ma znaczenie z jakiego kraju sprowadzamy krowy?


Zwierzęta urodzone w siedzibie stada i przybyłe spoza Unii Europejskiej muszą zostać oznakowane środkami identyfikacji zgodnymi ze wzorem obowiązującym w Polsce, numerem puli przydzielonym posiadaczowi.

Zwierzęta przybyłe z państw UE zostają z numerem przydzielonym w kraju UE, duplikaty (zastępcze środki identyfikacji) dla nich wyrabiamy u swojego dostawcy tak samo jak dla krów z Polski. Będą się różniły kodem państwa oraz ilością cyfr.

Related Post