Urzędowe środki identyfikacji dla bydła w Polsce


Wraz z nową ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt mamy nowe możliwości identyfikacji bydła. Każda krowa musi posiadać dwa z zatwierdzonych środków identyfikacji w tym przynajmniej jeden zwykły kolczyk. Obecnie obowiązujące stają się:

➡️ ✔️Zwykły kolczyk

➡️ Identyfikatory elektroniczne:

✔️kolczyk elektroniczny

✔️wszczepiany transponder – nowy

✔️kapsułka ceramiczna (bolus) – nowy

Z posiadania zwykłego kolczyka mogą być zwolnione krowy o specjalnym statusie – należące do podmiotów prowadzących zakłady odizolowane oraz do podmiotów utrzymujących bydło do celów kulturalnych, historycznych, rekreacyjnych, naukowych lub sportowych zgodnie z artykułem 39 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Related Post