W jakim celu stosujemy identyfikację urzędową bydła i dlaczego ważna jest jej unifikacja wewnątrz UE?

Rejestracja gospodarstw, nadawanie unikalnych numerów identyfikacyjnych bydłu połączone z ich paszportami oraz rejestracja zdarzeń w krajowych bazach danych, gwarantują pełną możliwość śledzenia przemieszczeń bydła. W celu wspierania tej identyfikowalności w Unii Europejskiej wprowadzono trzy główne narzędzia:

  • TRACES (TRAde Control and Expert System) [ekspercki system i kontrola handlu], który rejestruje wszystkie przemieszczenia między państwami członkowskimi;
  • BOVEX (Bovine Exchange) [wymiana bydła], który rozwiązuje obciążenia administracyjne poprzez cyfryzację paszportów;
  • ADNS (Animal Disease Notification System) [System powiadamiania o chorobach zwierząt], który ostrzega wszystkie państwa członkowskie w przypadku wystąpienia ogniska choroby zakaźnej.

Ułatwienie handlu oraz ochrona zwierząt pozostają celami Unii Europejskiej.

źródło: © European Union, 2015 (audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-107984)
Producer: EC, DG SANTE

Related Post

Czy poprawnie złożyłem zamówienie na kolczyki dla bydła?Czy poprawnie złożyłem zamówienie na kolczyki dla bydła?

Zamówienia na kolczyki, posiadając Odpowiedź na wniosek… możecie złożyć przez stronę www.polskafederacja.pl lub mailowo na kolczyki@polskafederacja.pl – gdy zamówienie zostanie poprawnie do nas wysłane otrzymują Państwo powiadomienie na podany przez Was adres e-mail. W przypadku wypełnienia formularza poprzez stronę