W jakim celu stosujemy identyfikację urzędową bydła i dlaczego ważna jest jej unifikacja wewnątrz UE?

Rejestracja gospodarstw, nadawanie unikalnych numerów identyfikacyjnych bydłu połączone z ich paszportami oraz rejestracja zdarzeń w krajowych bazach danych, gwarantują pełną możliwość śledzenia przemieszczeń bydła. W celu wspierania tej identyfikowalności w Unii Europejskiej wprowadzono trzy główne narzędzia:

  • TRACES (TRAde Control and Expert System) [ekspercki system i kontrola handlu], który rejestruje wszystkie przemieszczenia między państwami członkowskimi;
  • BOVEX (Bovine Exchange) [wymiana bydła], który rozwiązuje obciążenia administracyjne poprzez cyfryzację paszportów;
  • ADNS (Animal Disease Notification System) [System powiadamiania o chorobach zwierząt], który ostrzega wszystkie państwa członkowskie w przypadku wystąpienia ogniska choroby zakaźnej.

Ułatwienie handlu oraz ochrona zwierząt pozostają celami Unii Europejskiej.

źródło: © European Union, 2015 (audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-107984)
Producer: EC, DG SANTE

Related Post